ByggjanssonByggservice › Vår modell, ditt projekt

Vår modell, ditt projekt

Vi har verkat i Karlstad sedan 1977 och med åren lärt oss en hel del om hur man bygger och för den delen också en del om hur man inte bygger. 

Vi vill gärna ta med dig som projektägare/byggherre  in i vår modell.  

I vår modell fördelar vi ansvaret och definerar omfattningen av projektet  direkt i projekteringsfasen, vi upprättar genomarbetade och tydliga offerter där vi tydligt specificerar vad vårt åtagande omfattar och vad som inte ingår. 

Vi tror att nyckeln i ett lyckat byggprojekt ligger i kommunikationen, vi är tydliga och raka och lämnar inte saker outredda. Vi vill själva samordna våra byggen och se till att snickare, leveranser och underentreprenörer synkroniseras. Då kan vi också reagera och åtgärda i tid om något inte går som planerat och därmed minimera risken för förseningar och ställtider. 

Vi sköter naturligtvis också administrationen kring eventuellt ROT-avdrag.