Byggjansson › Karlstad Snickerifabrik

Karlstad Snickerifabrik

Under namnet Karlstad Snickerifabrik driver vi ett modernt snickeri som utgör hjärtat i vår verksamhet. Här tillverkar vi alla sorters snickerier och låter  vår väl utrustade maskinpark samspela med traditionell snickarglädje. Vi har senaste åren gjort stora investeringar i fabriken och ambitionen är att bli den självklara leverantören av alla typer av snickerier. 

Vi tillverkar platsbyggda inredningar, möbler, trappor, räcken, receptions-diskar, restaurang och butiksinredningar och mycket mycket mer.  

Vi hjälper dig också gärna med serietillverkning av trädetaljer. Vår moderna CNC-fräs är navet i vår fabrik och gör oss konkurrenskraftiga även vid serieproduktion. 
 

Snickerifabriken är också ett komplement till våra monteringsteam.

Smygar, trösklar, passbitar, frisidor etc är aldrig mer än ett telefonsamtal bort för oss. Vi behöver inte ”nöja oss” med bygghandelns utbud utan vi tillverkar själva, allt för bästa slutresultat.